-3%
30.590.000  29.990.000 
-13%
13.490.000 15.490.000 
-13%
13.490.000 15.490.000 

Xem thêm