-4%
8.699.000  8.399.000 
-5%
7.390.000  7.190.000 

Xem thêm